Akty prawne


Akty prawne związane z wędkarstwem (stan na dzień: 04.10.2012 r.):


1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 )

2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1322)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2010 nr 104 poz. 654)

4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1999 nr 66 poz. 750)

5. Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1996 nr 128 poz. 602)

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego (Dz.U. 1992 nr 58 poz. 295)

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1991 nr 84 poz. 384)

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1985 nr 33 poz. 151)

9. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91)

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony ryb i raków (Dz.U. 1984 nr 10 poz. 45)

11. Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163)

12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie ochrony ryb i raków (Dz.U. 1975 nr 13 poz. 78)

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie nadania niektórym instytucjom państwowym i społecznym uprawnień oskarżyciela publicznego przed kolegiami do spraw wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 30 poz. 270)

13. Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. o ustanowieniu polskiej strefy rybołówstwa morskiego (Dz.U. 1970 nr 3 poz. 14)

14. Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie wydawania kart wędkarskich i pozwoleń na sportowy połów ryb wędką (M.P. 1968 nr 21 poz. 136)

15. Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie sportowego rybołówstwa morskiego przez osoby nie posiadające karty wędkarskiej (Dz.U. 1964 nr 27 poz. 175)

16. Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115)

17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o zasadach i sposobie zarządzania funduszem ochrony rybołówstwa (Dz.U. 1951 nr 37 poz. 282)