Ograniczenia w wędkowaniu w Okręgu Sieradzkim


                                  PONAD REGULAMINOWE OGRANICZENIA W WĘDKOWANIU


Niezależnie od obowiązujących postanowień ,,Regulaminu sportowego połowu ryb’’ wędkarze uprawnieni  do wędkowania  na wodach Sieradzkiego Okręgu PZW są zobowiązani do przestrzegania  ograniczeń nałożonych decyzjami Zarządu Okręgu PZW, uzasadnionych wymaganiami racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej na określonym typie wód i akwenów. Aktualnie obowiązuje kilka takich ograniczeń.

WSZYSTKIE WODY OKRĘGU:


**/ - Obowiązują limity ustalone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb

1. Na wniosek Vice-prezesa ds. ochrony i zagospodarowania wód w sytuacjach nadzwyczajnych i zarybieniowych, Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest do wprowadzenia na określonych akwenach lub obwodach rybackich, czasowych zakazów lub ograniczeń w powszechnym wędkowaniu i powiadamia o tym na stronie internetowej Okręgu.

2. Podczas połowu ryb ze środków pływających od zmierzchu do świtu, wędkujący jest zobowiązany do oświetlenia środka pływającego jednym/ciągłym/źródłem światła.


OBRĘBY OCHRONNE W RAMACH OBWODÓW RYBACKICH OKRĘGU PZW SIERADZ Z CAŁOROCZNYM ZAKAZEM POŁOWU (obręby ochronne oznakowane są tablicami):

Rzeka Warta - obwód rybacki nr 4

1. Odcinek Warty (obwód rybacki rzeki Warty nr 4) od zapory czołowej  zbiornika  Jeziorsko (Siedlątków) w dół rzeki do miejsca położonego 200 m poniżej II progu wodnego (całoroczny zakaz połowu)

Rzeka Warta – obwód rybacki nr 3

1. Odcinek Warty w Konopnicy: od progu wodnego 50 m w górę rzeki i 150 m w dół rzeki (całoroczny zakaz połowu)

3. Odcinek Warty w Kamionie-Toporowie, gm. Wierzchlas: od progu wodnego w górę rzeki do mostu drogowego oraz 50 m w dół rzeki od progu (całoroczny zakaz połowu)

4. Odcinek Warty w Załęczu Wielkim-Kępowiźnie, gm. Pątnów: obejmuje bystrza utworzone w miejscu byłej tamy młyńskie, od najwyższego piętrzenia 50 m w górę rzeki i 50 m w dół rzeki od ostatniego bystrza (obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca)

5. Odcinek Warty w Działoszynie: od miejsca położonego 200 m poniżej progu wodnego prawego odgałęzienia w dół rzeki do mostu na drodze Działoszyn-Częstochowa (całoroczny zakaz połowu)

Rzeka Widawka - obwód rybacki nr 2

1. Odcinek rzeki Widawki w Górkach Grabiańskich, gm. Widawa: od jazu piętrzącego w górę rzeki do miejsca odgałęzienia kanału doprowadzającego wodę do elektrowni wraz z tym kanałem i w dół rzeki do mostu na drodze Widawa-Górki Grabiańskie (całoroczny zakaz połowu)

Rzeka Grabia - obwód rybacki nr 2

1. Odcinek rzeki Grabi w Kozubach, gm. Sędziejowice: od tamy młyńskiej 100 m w górę rzeki i 150 m w dół rzeki (całoroczny zakaz połowu)

ZBIORNIK RETENCYJNY,,PRÓBA’’

1. Spiningowanie z brzegu dozwolone tylko w okresie od 1.X do 30.XI każdego roku

2. Obowiązuje limit połowu szczupaka 1 szt. na dobę.

3. Zakaz połowu z wysp

4. Zakaz połowu ryb w odległości mniejszej niż 50m do korony zapory

3. Obowiązuje zakaz spiningowania ze środków pływających oraz zakaz połowu metodą trolingową.

4. Na zbiorniku będzie w okresie jesiennym wprowadzony 21 dniowy zakaz połowu ryb w związku z zarybieniem. O dokładnym okresie tego zakazu będzie można uzyskać informację w Biurze Okręgu oraz na stronie internetowej i tablicach.

ZBIORNIK JEZIORSKO

1. Amatorski połów ryb ze środków pływających dozwolony jest w okresie od 1 marca do 30 listopada  - poza obszarem rezerwatu ornitologicznego. Rezerwatem objęta jest część zbiornika od mostu drogowego w Warcie do linii łączącej cypel we wsi Brodnia z kościołem wsi Jeziorsko.

2. Zabranie się używania kotwic do kotwiczenia łodzi, wędkowania w odległości mniejszej niż 50m od urządzeń hydrotechnicznych (tj. zapory czołowej, jazu, portu w Skęczniewie, zapory bocznej w Pęczniewie, Miłkowicach, Siedlątkowie i innych oraz rozstawionych w wodzie rybackich narzędzi połowowych.

ZBIORNIK RETENCYJNY "SMARDZEW"

1. Spiningowanie z brzegu dozwolone tylko w okresie od 1 maja do 30 listopada każdego roku.

2. Zakaz połowu ryb ze środków pływających.

 3. Na zbiorniku będzie w okresie jesiennym wprowadzony 21 dniowy zakaz połowu ryb w związku z zarybieniem. O dokładnym okresie tego zakazu będzie można uzyskać informację w Biurze Okręgu oraz na stronie internetowej i tablicach

OGRANICZENIA NA RZECE "KRASÓWKA"

1. Połów ryb dozwolony jedynie metodą spinningową i muchową.

OGRANICZENIA NA RZECE"WARTA"

1. Okresowy zakaz spinningowania (od 1 stycznia do 30 kwietnia) na odcinku rzeki Warty poniżej zapory czołowej zb. Jeziorsko do granicy okręgu (1500m w dół rzeki).

2. Na starorzeczu rzeki Warta pod nazwą „Oczko” w miejscowości Załęcze Wielkie oraz na starorzeczu rzeki Warty pod nazwą „Strumiany” w miejscowości Strumiany obowiązuje zakaz połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 roku.

3. Na starorzeczu rzeki Warta pod nazwą „Wydrzynowskie” w Trębaczewie oraz na starorzeczu rzeki Warty pod nazwą „Wały” w Działoszynie obowiązują następujące limity dobowe złowionych ryb: amur 1szt., karp 1 szt., lin 2szt.