REGULAMIN KLASYFIKACJI GRAND PRIX KOŁA 2018


  1. Zawody Grand Prix Koła rozgrywane są zgodnie z Zasadami Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego, regulaminem zawodów w dyscyplinie spławikowej oraz regulaminem amatorskiego połowu ryb.


  2. Zawody Grand Prix Koła mają na celu wyłonienie WĘDKARZA ROKU 2018 KOŁA, popularyzację sportu wędkarskiego, integrację środowiska wędkarskiego Koła oraz mobilizację członków Koła do większej aktywności sportowej.


  3. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji zawodów w cyklu GPK, np. wysokość opłaty startowej, czas zbiórki i rejestracji ( zapisów) zawodników , dojazd do łowiska ( sposoby parkowania pojazdów) , ogłasza w swoim komunikacie Zarząd Koła lub V-ce Prezes ds.Sportu lub Administrator stron Koła na stronie Koła i Facebooku oraz w postaci komunikatów tekstowych w sklepach wędkarskich na terenie miasta Łask.


  4. Zawody rozgrywane są w cyklu rocznym i składają się z 8 n/w zawodów z podziałem na zawody przeprowadzane metodą spławikową (bat, tyczka, wędka z kołowrotkiem) z podziałem na sektory (z wyłączeniem oddzielnego sektora dla młodzieży):


   - Rozpoczęcie sezonu – zbiornik Łopatki 25.03.2018


  - Towarzyskie zawody spławikowe – zbiornik Zajączek 06.05.2018


  - Otwarte zawody z okazji Jarmarku Łaskiego - zbiornik Zajączek 3/10.06.2018


  - Nocne towarzyskie zawody,rozpoczęcie wakacji – zbiornik Zajączek 07-08.07.2018


  - Nocne zawody z Okazji Święta Wojska Polskiego - zbiornik Zajączek 18-19.08.2018


  - Puchar Prezesa Koła – zbiornik Łopatki 23.09.2018


  - Zakończenie sezonu - zbiornik Łopatki 21.10.2018


  - Otwarte zawody z okazji Święta Niepodległości - zbiornik Łopatki 11.11.2018


5. Do rocznej klasyfikacji liczy się tylko 5 najlepszych wyników z zawodów – zawody nocne są wyłączone z organizacji dla młodzieży)


6. Zawody będą rozgrywane z podziałem na trzy kategorie:


  - seniorów (mężczyźni),


  - seniorów (kobiety) - od 18 lat,


  - młodzieży (kobiety i mężczyźni) - do lat 18.


7. Zawodnicy startujący z innych Kół nie są wliczani do klasyfikacji GPK.


8. Miejsce zajęte przez zawodnika ustala się w/g punktacji ujemnej. Klasyfikację roczną ustala się dodając punkty zawodników, które zdobyli w zawodach. Mniejsza suma zajętych miejsc decyduje o wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej GDK, czyli 1 miejsce = 1 punkt w klasyfikacji, 4 miejsce = 4 punkty w klasyfikacji, itd. Przy miejscach ex-aequo decydujące znaczenia dla punktacji ma waga ryb. Zawodnik nieobecny na zawodach nie otrzymuje punktów.