Statuty


1. Statut PZW

statut_pzw_x3678.pdf

2. Ordynacja wyborcza w PZW w roku 2012

ordynacja_wyborcza_pzw_w_2012.doc

3. Wzorcowy regulamin obrad Walnego Zgromadzenia w PZW *

regulamin_obrad_walnego_zgromadzenia.doc

4. Wzrocowy regulamin obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia w PZW *

regulamin_obrad_nadzwyczajnego_walnego_zgromadzenia.doc* - wzorce załączone są z Okręgu PZW w Legnicy (jako wzór dla naszych działań) - nie znaleziono podobnych wzorców dla naszego Okręgu....