GRAND PRIX KOŁA 2017


REGULAMIN ZAWODÓW VIII GRAND PRIX

KOŁA PZW NR 6 ŁASK GRABIA NA 2017 ROK 


1. Zawody Grand Prix Koła rozgrywane są zgodnie z Zasadami Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego, regulaminem zawodów w dyscyplinie spławikowej oraz regulaminem amatorskiego połowu ryb.

2. Zawody Grand Prix Koła mają na celu wyłonienie WĘDKARZA ROKU 2017 KOŁA, popularyzację sportu wędkarskiego, integrację środowiska wędkarskiego Koła oraz mobilizację członków Koła do większej aktywności sportowej.

3. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji zawodów w cyklu GPK, np. wysokość opłaty startowej, czas zbiórki i rejestracji (zapisów) zawodników, dojazd do łowiska (sposoby parkowania pojazdów), ogłasza w swoim komunikacie Zarząd Koła lub V-ce Prezes ds. Sportu, lub Administrator stron Koła na stronie Koła i Facebooku oraz w postaci komunikatów tekstowych w sklepach wędkarskich na terenie m. Łask.

4. Zawody rozgrywane są w cyklu rocznym i składają się z ośmiu n/w zawodów z podziałem na zawody przeprowadzane metodą spławikową (bat, tyczka, wędka z kołowrotkiem) z podziałem na sektory (z wyłączeniem oddzielnego sektora dla młodzieży):

o   26.03. Rozpoczęcie sezonu – zbiornik Łopatki

o   03.05. Otwarte zawody z okazji Święta 3 Maja – zbiornik Zajączek

o   11.06. Otwarte zawody z okazji Jarmarku Łaskiego - zbiornik Zajączek

o   15/16.07. Nocne otwarte zawody z okazji Dnia Policji – zbiornik Zajączek

o   12/13.08. Nocne zawody z Okazji Święta Wojska Polskiego - zbiornik Zajączek

o   10.09. Puchar Prezesa Koła – zbiornik Łopatki

o   15.10. Zakończenie sezonu - zbiornik Łopatki

o   11.11. Otwarte zawody z okazji Święta Niepodległości - zbiornik Łopatki

5. Do rocznej klasyfikacji liczy się tylko 6 najlepszych wyników z zawodów – zawody nocne są wyłączone z organizacji dla młodzieży)

6. Zawody będą rozgrywane z podziałem na trzy kategorie:

o   seniorów (mężczyźni),

o   seniorów (kobiety) - od 18 lat,

o   młodzieży (kobiety i mężczyźni) - do lat 18.

7. Zawodnicy startujący z innych Kół nie są wliczani do klasyfikacji GPK.

8. Miejsce zajęte przez zawodnika ustala się w/g punktacji ujemnej. Klasyfikację roczną ustala się dodając punkty zawodników, które zdobyli w zawodach. Mniejsza suma zajętych miejsc decyduje o wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej GDK, czyli 1 miejsce = 1 punkt w klasyfikacji, 4 miejsce = 4 punkty w klasyfikacji, itd. Przy miejscach ex-aequo decydujące znaczenia dla punktacji ma waga ryb. Zawodnik nieobecny na zawodach nie otrzymuje punktów.