GRAND PRIX OKRĘGU SIERADZKIEGO 2017TERMINARZ GRAND PRIX 2017UWAGA ! OKS zastrzega sobie prawo zmiany dat i miejsc zawodów o czym niezwłocznie powiadomi w odrębnym komunikacie.


REGULAMIN GRAND PRIX 2017

 1. Zawody GP Okręgu PZW mają na celu popularyzację sportu wędkarskiego, sportowej rywalizacji oraz wyłonienie Wędkarza roku 2017 i Zwycięzcę GP Okręgu 2017.

2. Uczestniczyć w zawodach mają prawo członkowie Kół PZW oraz Wędkarskich Klubów Sportowych Okręgu z aktualnie opłaconymi składkami PZW i Okręgu. Zawodnik poniżej 18 lat musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

3. Za udział w zawodach pobierana jest opłata startowa, której wysokość ustala Okręgowy Kapitanat Sportowy.

4. Zawody GP Okręgu rozgrywane są zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego, Regulaminem Zawodów w  Wędkarstwie Spławikowym oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

5. Zawody rozgrywane będą bez podziału na kategorię, w klasyfikacji indywidualnej - jednoturowej. W zależności od ilości zgłoszonych do startu zawodników mogą być przeprowadzone jako zawody jednosektorowe lub wielosektorowe w czterogodzinnej turze.(zastosowanie mają przepisy do kat. Seniorów np.: dł. max wędki 13m). Maksymalna liczba zawodników  60.

6. W klasyfikacji na zwycięzcę GP Okręgu liczą się 4 starty (jeśli zawodnik brał udział w 5  zawodach odpisuje się najgorszy wynik).

7. W klasyfikacji Wędkarza Roku 2017 zalicza się zawodnikom 5 startów w zawodach GP Okręgu 2017.

8. Na zawody Grand Prix Okręgu obowiązuje nieprzekraczalny termin zgłoszenia zawodników – formie pisemnej lub elektronicznej do piątku na tydzień przed zawodami  (lista zapisanych zawodników zostanie opublikowana w piątek  na stronie internetowej Okręgu PZW Sieradz, w przypadku braku zgłoszonej osoby na liście zawodnik zgłasza błąd  do poniedziałku,  do godziny 15.00 w tygodniu  przed niedzielą zawodów ) Zgłoszenia należy dokonywać do wyznaczonej osoby, opublikowanej w komunikacie.

9. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do zawodów.

10. Zawodnik, który zgłosi swój udział a nie przybędzie na zawody zostanie obciążony opłatą startową. Opłata startowa może zostać anulowana jeśli:

- zawodnik zgłosi rezygnację ze startu w zawodach do godziny 16.00 w piątek poprzedzający zawody (telefonicznie do v-ce prezesa ds. sportu Wiesława Błaszczyka kom. 601 396 802 lub 601 656 088)

- w sytuacji zdarzeń losowych o których zawodnik powiadomi na piśmie OKS w ciągu 7 dni od terminu zawodów

11. Miejsce zajęte przez zawodnika ustala się w/g punktacji sektorowej. Niższa suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu. W przypadku równej ilości punktów decyduje wyższa waga złowionych ryb. Przy dalszej równości przyznaje się miejsce ex-aequo.

12. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych organizatorzy mogę przerwać lub zakończyć zawody. W przypadku zakończenia zawodów wyniki ustala się na podstawie wagi złowionych ryb w chwili zakończenia zawodów, jeśli tura zawodów trwała co najmniej 2 godz.

13. Uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne zachowanie czystości na stanowiskach przez Nich zajmowanych po zakończeniu zawodów.

14. Warunkiem rozpatrzenia protestu od decyzji Głównej Komisji Sędziowskiej jest złożenie protestu na piśmie i wpłacenie wadium w wysokości 50zł (odwołanie do Głównej Komisji Sędziowskiej jest wolne od kaucji i powinno być składane na piśmie).

15. W zawodach przyjmuje się zasadę wyróżniania zawodników od 1 do 3 miejsca pucharami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami.

16. Informacje o każdych zawodach będą podane w oddzielnym komunikacie ukazującym się na stronie internetowej Okręgu Sieradzkiego. OKS zastrzega sobie prawo zmiany dat i miejsc zawodów o czym niezwłocznie powiadomi w odrębnym komunikacie.