KOMISJA EGZAMINACYJNAKOMISJA EGZAMINACYJNA

WOJSKOWEGO KOŁA WĘDKARSKIEGO ŁASK-GRABIA 


PEŁNIONA FUNKCJA

IMIĘ

NAZWISKO

NUMER TELEFONU

PRZEWODNICZĄCY

TOMASZ

SZATKOWSKI

604-230-305

CZŁONEK

MARIUSZ

NAWROCKI

667-890-027 

CZŁONEK

JÓZEF

BARYS

605-396-983