TERMINARZ ZAWODÓW SWK ŁASK i REGULAMINLPTERMINZAWODYZBIORNIKMIEJSCOWOŚĆ
129-30.04.2017DRUŻYNOWE ZAWODY KARPIOWE

CZŁONKOWIE WKW ŁASK-GRABIA
ŁOPATKIPODŁASZCZE
2 

DRUŻYNOWE ZAWODY KARPIOWE

ŁOPATKI
PODŁASZCZE
301-02.07.2017DRUŻYNOWE ZAWODY KARPIOWE

CZŁONKOWIE WKW ŁASK-GRABIA
ŁOPATKI
PODŁASZCZE
4?


5?


REGULAMIN ZAWODÓW KARPIOWYCH


DRUŻYNOWE ZAWODY KARPIOWE


1. Drużynowe zawody mają charakter towarzyski. 

2. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczania swoich zestawów w łowisku wewnątrz swojego stanowiska. Sondowanie dna łowiska, zanęcanie oraz łowienie dozwolone jest jedynie z brzegu.

3. Zawodnicy w celu oznakowania łowiska mogą używać wędek z markerami.

4. Każdy zawodnik może łowić na dwie wędki. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas zawodnik. Dozwolone są zestawy z jednym haczykiem na przyponie.

5. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, worków do przechowywania oraz odkażaczy do ran. Do przechowywania ryb służą wyłącznie worki karpiowe, przy czym każda ryba musi znajdować się w osobnym worku.

6. Ryby należy holować i podbierać z brzegu. Podbierać można jedynie podbierakiem. Ryba po podebraniu musi być odhaczona na macie. Podczas podbierania i odhaczania ryby, należy zachować szczególną uwagę , tak aby ryba nie została pokaleczona. Do czasu nadejścia sędziego, ryba musi być przetrzymywana w wodzie, w worku karpiowym. 

7. Hol musi się odbywać w obrębie swojego stanowiska.

8. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. 

9. Zakazuje się stosowania metody spławikowej, drgającej szczytówki i pozostałych metod połowu oraz łowienia na przynęty zwierzęce, w tym także nęcenie nimi.

10. Jeden zawodnik może holować rybę a drugi podbierać rybę. Natychmiast po zważeniu i ewentualnym wykonaniem zdjęcia, ryba musi być niezwłocznie z zachowanie szczególnej ostrożności wypuszczona do wody.

11. W klasyfikacji generalnej liczy się największa waga wszystkich ryb złowionych podczas zawodów.

12. Podczas zawodów klasyfikowane są wyłącznie karpie i amury bez względu na ich wagę.

13. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatecznym przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania zawodów.

14. Przez cały czas trwania zawodów zabronione jest zawodnikom i innym osobom poruszania się samochodami drogami wzdłuż stanowisk jak również wędkowania na akwenie osobą nie biorącym udziału w zawodach.

15. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska. Jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

16. Zgłoszenia udziału w zawodach oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.